Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica,
pok. 18a, parter
tel. 76 75-45-000 - centrala
tel. 76 75-45-160 - BOI
e-mail: boi@legnica.so.gov.pl

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 730-1800; wtorek-piątek 730-1530.
Czytelnia akt czynna jest:
- poniedziałek: 800-1730, przy czym akta wydawane są do godziny 1700
- pod warunkiem zamówienia ich najpóźniej do godziny 1430,
- wtorek-piątek: 800-1500, przy czym akta wydawane są do godziny 1430.

Zarządzenie w sprawie Regulaminu Biura Obsługi Interesanta w Sądzie Okręgowym w Legnicy
Zarządzenie w sprawie korzystania z czytelni akt w Sądzie Okręgowym w Legnicy

Zakres informacji udzielanych przez BOI:

- jakie dokumenty należy złożyć w sprawie o rozwód, separację, ubezwłasnowolnienie, uznanie orzeczenia sądu zagranicznego i jakie opłaty należy uiścić od powyższych wniosków oraz w jaki sposób ubiegać się o zwolnienie od kosztów i przyznanie pełnomocnika z urzędu,
- sygnatura sprawy, termin rozprawy,
- co należy uczynić, by uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, z klauzulą wykonalności, odpis protokołu i jakie uiścić opłaty,
- w jaki sposób zarejestrować się w portalu informacyjnym,
- w jaki sposób uzyskać zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
- w jaki sposób można złożyć środek zaskarżenia od wydanych orzeczeń,
- jak otrzymać zwrot kosztów podróży dla świadka i zwrot utraconego zarobku.

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy z 15 listopada 2018 roku w sprawie składania skarg, wniosków oraz przyjęć interesantów.

Punkt Kasowy w Sądzie Okręgowym w Legnicy
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica
pok. 19, parter
tel. 76 75-45-013

czynny:
w poniedziałek
od 800 do 1330
od 1400 do 1700
od wtorku do piątku
od 745 do 1330
od 1400 do 1515


W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca nie można dokonywać

w Punkcie Kasowym wypłat.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica
pok. 43, parter
tel. 76 75-45-032

czynny:
w poniedziałek
od 800 do 1800
od wtorku do piątku
od 800 do 1500

Zapytanie o udzielenie informacji
o osobie (30 zł) i podmiocie zbiorowym (30 zł)
z Krajowego Rejestru Karnego
numer rachunku bankowego
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Opinia Wydziału Nadzoru Merytorycznego dotycząca uzyskiwania informacji z KRK o kondydatach na ławników
Pytania i odpowiedzi - odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości
Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie”
Formularz „Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesanta

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-23
Publikacja w dniu:
2019-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-23
Publikacja w dniu:
2019-05-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-10-02
Publikacja w dniu:
2018-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-10-02
Publikacja w dniu:
2018-10-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-19
Publikacja w dniu:
2018-06-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-01-31
Publikacja w dniu:
2018-01-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Finansowego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
modyfikacja treści dot. Punktu Kasowego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-01-24
Publikacja w dniu:
2017-01-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-09-29
Publikacja w dniu:
2016-09-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-09-27
Publikacja w dniu:
2016-09-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d