D-2810-3P/2016

Nazwa: Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego w Legnicy z siedzibą przy ul. Złotoryjskiej 40.

Oznaczenie postępowania: D-2810-3P/2016

Termin składania ofert: 09.09.2016 r.

Rejestr zmian dla: D-2810-3P/2016