Dyrektor Sądu

Dyrektor Sądu Okręgowego - Radosław Ziajkiewicz
ul. Złotoryjska 40, 59-220 Legnica
pok. 324, III piętro
tel. 76 75-45-052,
faks 76 75-45-076
e-mail: sekretariat.dyrektora@legnica.so.gov.pl

Dyrektor sądu:

  1. jest organem kierującym gospodarką finansową sądu i prowadzi działalność inwestycyjną sądu,
  2. kieruje działalnością administracyjną sądu, polegającą na zapewnieniu odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu,
  3. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach, 
  4. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, 
  5. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu, 
  6. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Rejestr zmian dla: Dyrektor Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-10-03
Publikacja w dniu:
2018-10-03
Opis zmiany:
b/d