e-sąd (EPU)

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, system dostępny na stronie sądu służy do:

  • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,

  • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych

  • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy

  • weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności

Przejdź na stronę e-Sądu

Rejestr zmian dla: e-sąd (EPU)