Gdzie i w jaki sposób uzyskać zwrot kosztów podróży dla świadka?

Aby otrzymać zwrot kosztów podróży należy złożyć stosowny wniosek nie później niż w ciągu 3 dni po rozprawie. Wniosek należy złożyć na Biurze Podawczym bądź przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego.  
Koszty stawiennictwa świadka w sądzie poniesie ta strona, która wnioskowała o jego przesłuchanie.
W przypadku gdy świadek korzystał ze środków komunikacji  publicznej konieczne jest przedłożenie dokumentów (biletów) potwierdzających poniesienie wydatków związanych z podróżą.
W przypadku przyjazdu własnym środkiem transportu należy wskazać  numer rejestracyjny pojazdu, pojemność silnika oraz ilość przejechanych kilometrów w obie strony. Gdy jednym samochodem przybyło kilku świadków zwrot kosztów przysługuje tylko jednej osobie.  
Kwota zwrotu to równowartość iloczynu przejechanych kilometrów przez stawkę
za 1 kilometr przebiegu, która nie może być wyższa niż:
1) 0,8358 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3,
2) 0,5214 zł dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3
Wypłata należności następuje w formie przelewu bankowego (po uprzednim jego wskazaniu na wniosku) bądź przekazem pocztowym.

Rejestr zmian dla: Gdzie i w jaki sposób uzyskać zwrot kosztów podróży dla świadka?

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
b/d