II Wydział Cywilny Odwoławczy

II Wydział Cywilny Odwoławczy

Przewodniczący - SSO Elżbieta Hallada
Zastępca Przewodniczącego - SSO Elżbieta Piotrowska
Kierownik sekretariatu - Halina Baran

Sekretariat wydziału
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica,
pok. 129, I piętro
tel. 76 75-45-002,
faks 76 75-45-102
e-mail: wydzial.cywilny.odwolawczy@legnica.so.gov.pl
Biuro Obsługi Interesanta tel. 76 75-45-160, 76 75-45-162

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 1330-1530

Wydział II Cywilny Odwoławczy rozpoznaje jako sąd II instancji sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, sprawy wieczystoksięgowe oraz sprawy egzekucyjne w wyniku skutecznie wywiedzionych środków odwoławczych: apelacji i zażaleń od orzeczeń sądów rejonowych.
Ponadto w Wydziale II Cywilnym Odwoławczym rozpoznawane są skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tzw. skarga na przewlekłość postępowania), dotyczące postępowań sądowych w zakresie wyżej wymienionym, przed sądami rejonowymi oraz postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych. 
Również do kompetencji wydziału należy rozpoznawanie skarg na orzeczenia arbitrów w sprawach zamówień publicznych, gdy spraw te nie mają charakteru gospodarczego.

Sędziowie orzekający:

1. Figurski Robert, (podział czynności)
2. Hallada Elżbieta, (podział czynności)
3. Kornatowicz Sylwia, (podział czynności)
4. Pasak Joanna, (podział czynności)
5. Piotrowska Elżbieta, (podział czynności)
6. Pratkowiecka Jolanta, (podział czynności)
7. Różycka Monika, (podział czynności)
8. Ziser Sabina. (podział czynności)

Rejestr zmian dla: II Wydział Cywilny Odwoławczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-04-07
Publikacja w dniu:
2017-04-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-09-01
Publikacja w dniu:
2016-09-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d