Jakie są wymogi formalne przy składaniu pozwu o rozwód? Jakie dokumenty należy przedłożyć przed Sądem?

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej  w dwóch egzemplarzach do biura podawczego sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal stale przebywa, zaś w przypadku braku takiej podstawy, właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i ta okoliczność nie jest spełniona, to wówczas właściwość sądu określa się na podstawie miejsca zamieszkania strony powodowej.
Opłata stała od pozwu wynosi 600 zł.

Do pozwu o rozwód należy dołączyć:

- odpis pozwu,
-2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisu skróconego aktu małżeństwa (aktualny - 3 miesiące od wystawienia),
- po 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci,
-2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) zaświadczenia o wysokości dochodów z 3 ostatnich miesięcy,
Pozew należy złożyć w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Legnicy –pokój 21 lub przesłać na adres Sądu Okręgowego w Legnicy.

Rejestr zmian dla: Jakie są wymogi formalne przy składaniu pozwu o rozwód? Jakie dokumenty należy przedłożyć przed Sądem?

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
b/d