Kolegium Sądu

Kolegium Sądu Okręgowego


Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, a w szczególności:

  1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
  2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
  3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1,
  4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym,
  5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
  6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości,
  7. wyraża opinię o kandydatach na stanowisko wiceprezesa sądu okręgowego i sądu rejonowego,
  8. wyraża opinię o kandydatach na stanowisko przewodniczącego wydziału sądu okręgowego i sądu rejonowego.

Członkowie Kolegium Sądu Okręgowego w Legnicy:

SSO Paweł Pratkowiecki,
SSO Elżbieta Hallada,
SSO Jarosław Halikowski,
SSO Lech Mużyło,
SSR Andrzej Molisak,
SSR Robert Plata,
SSR Edyta Zaczkowska,
SSR Magdalena Krajewska,
SSR Michał Misiak.

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-06-12
Publikacja w dniu:
2017-06-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-04-07
Publikacja w dniu:
2017-04-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-10-11
Publikacja w dniu:
2016-10-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-05
Publikacja w dniu:
2016-07-05
Opis zmiany:
b/d