Oddział Administracyjny

Kierownik Oddziału Administracyjnego - Grzegorz Mastalerz 
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica,
pok. 340, III piętro
tel. 76 75-45-015,
faks 76 75-45-115
e-mail: oddzial.administracyjny@legnica.so.gov.pl

Zakres działania Oddziału Administracyjnego w Sądzie Okręgowym w Legnicy obejmuje:

 • sprawy organizacyjne Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu i Kolegium Sądu Okręgowego,

 • sprawy organizacyjne Sądu Okręgowego i jednostek podległych,

 • prowadzenie zbioru aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Sądu Okręgowego,

 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych o ewidencji spraw, wydanych orzeczeniach i przestępczości,

 • prowadzenie sekretariatu Prezesa i Wiceprezesa, 

 • współpracę Sądu Okręgowego z innymi podmiotami (polskimi, zagranicznymi),

 • sprawy organizacyjne konferencji w Sądzie Okręgowym i konferencji zewnętrznych,

 • obsługę biurową Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego i Kuratora Okręgowego,

 • prowadzenie rejestru zarządzeń Prezesa Sądu Okręgowego oraz zarządzeń Prezesa i Dyrektora Sądu,

 • prowadzenie spraw organizacyjnych dotyczących techniki pracy i jej doskonalenia, 

 • prowadzenie ewidencji pieczęci urzędowych Sądu Okręgowego i jednostek podległych, 

 • prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych Sądu Okręgowego,

 • sprawy organizacyjne dotyczące ławników, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, syndyków upadłości, mediatorów, adwokatów i radców prawnych,

 • prowadzenie Biura Obsługi Interesanta, w skład którego wchodzą biuro podawcze, czytelnia akt, punkt informacyjny,

 • prowadzenie punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym,

 • prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych i archiwum zakładowego,

 • współpracę z policją sądową,
 • współpracę z zespołem transkrybentów w zakresie obsługi portalu transkrypcyjnego,

 • współpracę z operatorem pocztowym, 

 • współpracę z dyrektorami zakładów poprawczych w okręgu,

 • prowadzenie gospodarki środkami transportu.

Rejestr zmian dla: Oddział Administracyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-27
Publikacja w dniu:
2016-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-27
Publikacja w dniu:
2016-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d