Oddział Gospodarczy

Kierownik Oddziału Gospodarczego - Ewa Kania 
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica,
pok. 202, II piętro
tel. 76 75-45-079,
faks 76 75-45-179
e-mail: oddzial.gospodarczy@legnica.so.gov.pl
 
Zakres działania Oddziału Gospodarczego w Sądzie Okręgowym w Legnicy i Sądzie Rejonowym w Jaworze obejmuje:
  • sprawy zaopatrzenia w sprzęt, urządzenia i materiały niezbędne do pracy sądu – poza sprzętem informatycznym,
  • administrowanie (w tym remonty, konserwacje, ochrona i utrzymanie czystości, ochrona przeciwpożarowa, ubezpieczenie, uiszczenie należności publicznoprawnych, dostawy energii cieplnej, elektrycznej, wody, odprowadzanie ścieków) nieruchomościami,
  • prowadzenie gospodarki środkami transportu i wyposażeniem,
  • realizację wniosków pracowników dotyczących zakupu okularów korekcyjnych,
  • sprawozdawczość w zakresie właściwości merytorycznej Oddziału,
  • prowadzenie ewidencji składników majątkowych,
  • obsługę narad, szkoleń, konferencji organizowanych na terenie Sądu Okręgowego,
  • planowanie, przygotowanie i proawdzenei postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Rejestr zmian dla: Oddział Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-27
Publikacja w dniu:
2016-07-27
Opis zmiany:
b/d