Oddział Informatyczny

Kierownik Oddziału Informatycznego - Mirosław Moroch
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica,
pok. 337, III piętro
tel. 76 75-45-094
e-mail: informatycy@legnica.so.gov.pl
 
Do zakresu działania Oddziału Informatycznego w Sądzie Okręgowym w Legnicy w zakresie osbługi informatycznej Sądu Okręgowego w Legnicy, Sądu Rejonowego w Jaworze oraz Sądu Rejonowego w Legnicy należy:
 • bieżąca analiza istniejących zasobów sprzętu komputerowego, licencji i rozwiązań teleinformatycznych,
 • inicjowanie i realizowanie działań mających na celu podnoszenie bezpieczeństwa sieci i przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych,
 • opracowywanie planu zakupów sprzętu komputerowego, oprogramowania,
 • konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego,
 • przygotowanie do eksploatacji pod względem technicznym zakupionego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz prowadzenie rejestru dowodów dotyczących miejsca użytkowania sprzętu komputerowego, zmiany użytkowników, rozkompletowywania oraz wycofywania urządzeń z eksploatacji i przekazywanie tych zmian do Oddziału Gospodarczego,
 • szkolenie pracowników dotyczące obsługi sprzętu komputerowego oraz pomoc podczas eksploatacji tego sprzętu,
 • współpraca z Inspektorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie zasad bezpieczeństwa i przetwarzania danych w systemach informatycznych,
 • sprawowanie technicznego nadzoru nad bezpieczeństwem i prawidłowością przesyłania informacji za pośrednictwem Internetu, sieci resortowej i innych systemów operacyjnych,
 • codzienne tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych,
 • nadzór techniczny nad pracą systemów serwerowych i sieciowych, w tym dokonywanie konfiguracji i aktualizacji,
 • obsługa techniczna systemów informatycznych,
 • obsługa i techniczny nadzór na wideokonferencjami przeprowadzanymi przez Sąd Okręgowy w Legnicy,
 • obsługa stron internetowych,
 • nadzór i bieżąca obsługa systemów telefonii IP,
 • wsparcie użytkowników oraz obsługa techniczna w zakresie systemu do rejestracji przebiegu rozpraw.

Rejestr zmian dla: Oddział Informatyczny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-27
Publikacja w dniu:
2016-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-05
Publikacja w dniu:
2016-07-05
Opis zmiany:
b/d