Oddział Kadr

Kierownik Oddziału Kadr - Klara Klus
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica,
pok. 329, III piętro
tel. 76 75-45-017,
faks 76 75-45-117
e-mail: oddzial.kadr@legnica.so.gov.pl

Do zakresu działania Oddziału Kadr w Sądzie Okręgowym w Legnicy należą w szczególności:

 • sprawy etatowe, osobowe i płacowe pracowników Sądu Okręgowego oraz pracowników Sądu Rejonowego w Jaworze, dyrektorów zakładów poprawczych w okręgu i kuratorów zawodowych, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów,

 • realizowanie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy w zakresie sporządzania list płac pracowników niezwiązane z postępowaniem sądowym i dokonywanie stosownych rozliczeń z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

 • sporządzanie PIT-11 dla pracowników,

 • planowanie budżetu płac, szkoleń, badań okresowych i umów zlecenia w zakresie szkoleń dla Sądu Okręgowego w Legnicy i Sądu Rejonowego w Jaworze,

 • dokonywanie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 • sporządzanie sprawozdań GUS i Rb-70 MsDb-1 wraz z załącznikami,

 • prowadzenie akt osobowych prezesów sądów rejonowych, 
 • nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych,
 • sprawy dyscyplinarne,
 • sprawy dotyczące prowadzenia szkoleń i seminariów sędziów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, asystentów sędziów, urzędników i pracowników odbywających staż urzędniczy w okręgu,
 • sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in. badania okresowe),
 • obsługa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej,
 • obsługa biura Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • obsługa Kolegium Sądu w zakresie spraw kadrowych,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych w sprawach kadrowych okręgu legnickiego.

Rejestr zmian dla: Oddział Kadr

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-27
Publikacja w dniu:
2016-07-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-27
Publikacja w dniu:
2016-07-27
Opis zmiany:
b/d