Petycja z dnia 14 stycznia 2017 roku

15 stycznia 2017 roku do Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy złożono Petycję o udostępnienie  sędziom Sądu Okręgowego w Legnicy oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”.

Osoba wnosząca petycję nie wyraziła zgody na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych.

Do dnia 15 lutego 2017 roku złożono jeszcze 19 petycji o udostępnienie sędziom Sądu Okręgowego
w Legnicy oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”.

Nikt z wnoszących petycję nie wyraził zgody na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. poz. 1195) zarządza się łączne rozpatrzenie petycji
o udostępnienie sędziom Sądu Okręgowego w Legnicy oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych” (petycja wielokrotna).

Na podstawie art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz.U. poz. 1195) ogłasza się okres oczekiwania do 15 lutego 2017 roku na dalsze petycje w przedmiocie wskazanym powyżej.


Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, po rozpoznaniu petycji wielokrotnej o udostępnienie materiałów informacyjnych sędziom Sądu Okręgowego w Legnicy oraz sędziom podległych Sądowi Okręgowemu Sądów Rejonowych materiałów informacyjnych dotyczących tematyki kredytów „walutowych”, poniżej przedstawia się do wiadomości następujące dokumenty:

Rejestr zmian dla: Petycja z dnia 14 stycznia 2017 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-04-26
Publikacja w dniu:
2017-04-26
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-04-25
Publikacja w dniu:
2017-04-25
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-01-31
Publikacja w dniu:
2017-01-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-01-25
Publikacja w dniu:
2017-01-25
Opis zmiany:
modyfikacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Andrzej Trzeciak
Dokument z dnia:
2017-01-24
Publikacja w dniu:
2017-01-24
Opis zmiany:
b/d