V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Przewodniczący - SSO Jacek Wilga
Kierownik sekretariatu - Elżbieta Smektała

Sekretariat Wydziału
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica,
pok. 232, II piętro
tel. 76 75-45-005,
faks 76 75-45-105
e-mail: wydzial.pracy.ubezpieczen@legnica.so.gov.pl
Biuro Obsługi Interesanta tel. 76 75-45-160, 76 75-45-162

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 1200-1400

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z zakresu prawa pracy, w I instancji rozpoznaje sprawy, gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 zł, m.in. o:

 •  wynagrodzenie za pracę,

 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,

 • ekwiwalent pieniężny za urlop,

 • rentę wyrównawczą z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,

 • odszkodowanie z tytułu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy lub opinii,

 • odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez pracownika (również w mieniu powierzonym),

 • odszkodowanie z umowy o zakazie konkurencji,

 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Z zakresu ubezpieczeń społecznych V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje w I instancji sprawy odwołań od decyzji organów rentowych, m.in. o:

 • emeryturę (wraz z dodatkami) z funduszu ubezpieczeń społecznych,

 • rentę inwalidzką rolniczą (wraz z dodatkami) z rolniczego ubezpieczenia społecznego,

 • rentę z tytułu niezdolności do pracy (wraz z dodatkami) z funduszu ubezpieczeń społecznych, 

 • rentę rodzinną (wraz z dodatkami) z funduszu ubezpieczeń społecznych,

 • ustalenie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu,

 • należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne,

 • rentę inwalidzką przewidzianą dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 • rentę lub emeryturę dla osób prowadzących działalność gospodarczą ich rodzin,

 • rentę lub emeryturę dla rolników,

 • rentę lub emeryturę (wraz z dodatkami) dla innych grup ubezpieczonych (agenci, zleceniobiorcy, duchowni),

 • rentę inwalidzką lub rodzinną z tytułu wypadku przy pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje w II instancji (w wyniku apelacji lub zażalenia), sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rozstrzygane przez sądy rejonowe. 
Ponadto w V Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznawane są skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tzw. skarga na przewlekłość postępowania), dotyczące postępowań przed sądami rejonowymi.

Sędziowie orzekający:

1. Główczyński Krzysztof, (podział czynności)
2. Marek Andrzej, (podział czynności)
3. Molenda-Migdalewicz Mirosława, (podział czynności)
4. Stępień Regina, (podział czynności)
5. Wilga Jacek. (podział czynności)

Rejestr zmian dla: V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d