VI Wydział Gospodarczy

VI Wydział Gospodarczy

Przewodniczący - SSO Joanna Otto
Zastępca Przewodniczącego - SSO Jarosław Halikowski
Kierownik sekretariatu - Violetta Iwaneczko

Sekretariat Wydziału
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica,
pok. 206, II piętro
tel. 76 75-45-006,
faks 76 75-45-106
e-mail: wydzial.gospodarczy@legnica.so.gov.pl
Biuro Obsługi Interesanta tel. 76 75-45-160, 76 75-45-162

Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 1000-1200

VI Wydział Gospodarczy, do którego właściwości w I instancji należą sprawy ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 zł rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i Sądu Okręgowego w Świdnicy m.in. o:

 • zapłatę,

 • opróżnienie lokalu użytkowego,

 • wydanie nieruchomości,

 • ochronę naturalnego środowiska człowieka,

 • roszczenia związane z rękojmią i gwarancją,

 • roszczenia związane z umowami o usługi (o dzieło, zlecenia, umowy nie nazwane),

 • roszczenia z umowy dostawy łącznie ze sporami przedumownymi na tle tej umowy,

 • roszczenia z umowy sprzedaży,

 • roszczenia z mowy o roboty budowlane i inwestycyjne,

 • roszczenia dotyczące prac projektowych,

 • roszczenia z umowy o przewóz i spedycję,

 • roszczenia dotyczące sporów na tle szkód i braków ilościowych w przesyłkach,

 • spory na tle nienależytego wykorzystania środków transportu,

 • roszczenia z umowy rachunku bankowego,

 • roszczenia z umowy agencyjnej i umówi nie nazwanych podobnych do agencyjnych,

 • spory na tle ubezpieczeń majątkowych,

 • podział majątku spółki,

 • dotyczące nieuczciwej konkurencji,

 • z zakresu ochrony znaków towarowych i wzorów użytkowych,

 • dotyczące uchylenia uchwał zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy,

 • wyłączenie wspólnika w spółce z o.o.,

 • rozwiązanie spółki,

 • pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,

 • rozstrzygnięcie skargi na orzeczenia arbitrów w sprawach zamówień publicznych, gdy sprawy te mają charakter gospodarczy.

Ponadto VI Wydział Gospodarczy rozpoznaje sprawy w II instancji (w wyniku apelacji lub zażalenia) z zakresu stosunków cywilnych między przedsiębiorcami, rozstrzyganych przez Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy w Legnicy, Jeleniej Górze, Dzierżoniowie i Wałbrzychu. 
VI Wydział Gospodarczy rozpoznaje także skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (tzw. skarga na przewlekłość postępowania), dotyczące postępowania w sprawach gospodarczych przed Sądem Rejonowym – Sądem Gospodarczym w Legnicy, Jeleniej Górze, Dzierżoniowie i Wałbrzychu.

Sędziowie orzekający:

1. Gliwińska Małgorzata, (podział czynności)
2. Halikowski Jarosław, (podział czynności)
3. Jasilkowska Elżbieta, (podział czynności)
4. Martka Jacek, (podział czynności)
5. Otto Joanna, (podział czynności)
6. Ozga-Piotrowska Aleksandra, (podział czynności)
7. Wojtyło Dorota, (podział czynności)
8. Zielińska Elżbieta. (podział czynności)

Rejestr zmian dla: VI Wydział Gospodarczy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-11-19
Publikacja w dniu:
2018-11-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-10-04
Publikacja w dniu:
2018-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-07-26
Publikacja w dniu:
2017-07-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-04-07
Publikacja w dniu:
2017-04-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-01-09
Publikacja w dniu:
2017-01-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d