VII Wydział Wizytacyjny

VII Wydział Wizytacyjny 

Przewodniczący - SSO Elżbieta Hallada
Zastępca Przewodniczącego - SSO Lech Mużyło
Kierownik sekretariatu - Bogdana Korc

Sekretariat Wydziału
ul. Złotoryjska 40,
59-220 Legnica,
pok. 245, II piętro
tel. 76 75-45-007,
faks 76 75-45-107
e-mail: wydzial.wizytacyjny@legnica.so.gov.pl

Sprawy obrotu prawnego z zagranicą (w tym roszczenia alimentacyjne)
pok. 226, II piętro
tel. 76 75-45-036
e-mail: oz@legnica.so.gov.pl

VII Wydział Wizytacyjny sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną sądów na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy.

Do zadań prezesa sądu w zakresie nadzoru nad działalnością administracyjną sądu należy:

 1. analiza orzecznictwa w kierowanym sądzie pod kątem oceny poziomu jego jednolitości oraz występowanie o wyjaśnienie przepisów prawnych, budzących wątpliwości w praktyce;

 2. kontrola przestrzegania zasad przydzielania przez przewodniczących wydziałów spraw poszczególnym sędziom;

 3. analiza materiałów statystycznych dotyczących pracy nadzorowanych sądów, w szczególności stanu zaległości i sprawności postępowania oraz efektywności pracy sędziów, asesorów referendarzy;

 4. kontrola pracy wizytatorów i inspektorów do spraw biurowości;

 5. kontrola wykonywania przez przewodniczących wydziałów obowiązków nadzorczych;

 6. bieżąca lub okresowa kontrola toku postępowania w sprawach indywidualnych, w przypadku ujawnienia okoliczności wskazujących, że są one prowadzone niesprawnie lub z naruszeniem prawa.

Lista sędziów Sądu Okręgowego w Legnicy, których powołano do pełnienia funkcji sędziego wizytatora:

 1. Bury Anna - wizytator do spraw rodzinnych,

 2. Gliwińska Małgorzata - wizytator do spraw gospodarczych,

 3. Główczyński Krzysztof - wizytator do spraw ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych,

 4. Młyniec Anna - wizytator do spraw obrotu prawnego z zagranicą,

 5. Mużyło Lech - wizytator do spraw wykonawstwa orzeczeń karnych,

 6. Pasak Joanna - wizytator do spraw cywilnych,

 7. Poddębniak Marek - wizytator do spraw karnych,

 8. Różycka Monika - wizytator do spraw wieczystoksięgowych,

 9. Ziser Sabina - wizytator do spraw egzekucyjnych.

 

Rejestr zmian dla: VII Wydział Wizytacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2019-01-28
Publikacja w dniu:
2019-01-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-10-10
Publikacja w dniu:
2018-10-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-10-04
Publikacja w dniu:
2018-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-29
Publikacja w dniu:
2017-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-03-29
Publikacja w dniu:
2017-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-03-29
Publikacja w dniu:
2017-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-10-12
Publikacja w dniu:
2016-10-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-11
Publikacja w dniu:
2016-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-05
Publikacja w dniu:
2016-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-05
Publikacja w dniu:
2016-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-07-05
Publikacja w dniu:
2016-07-05
Opis zmiany:
b/d