Majątek sądu

Na majątek Sądu Okręgowego w Legnicy (wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku) składają się:

 1. środki trwałe, z tego:
  • grunty: 115.163,78 zł
  • budynki i lokale: 18.781.045,87 zł,
  • obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 1.082.166,30 zł,
  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 1.070.284,87 zł,
  • urządzenia techniczne: 1.568.526,66 zł,
  • środki transportu: 196.002,00 zł,
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie: 302.470,31 zł,
 2. pozostałe środki trwałe w użytkowaniu: 3.299.139,29 zł,
 3. wartości niematerialne i prawne: 999.978,49.

Rejestr zmian dla: Majątek sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-05-11
Publikacja w dniu:
2017-05-11
Opis zmiany:
b/d