Podstawa prawna

Sąd Okręgowy w Legnicy jest sądem powszechnym utworzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. (Dz. U. 75.18.99) w sprawie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Sąd Okręgowy w Legnicy działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 01.98.1070 ze zm.), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2015.2316). 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sadów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. 02.180.1508 ze zm.), Sąd Okręgowy w Legnicy należy do apelacji wrocławskiej.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna