Sposób przyjmowania skarg i wniosków

Skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Okręgowego w Legnicy przyjmowane oraz rozpatrywane są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012.524). Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy.

Skargi i wnioski w formie tradycyjnej, papierowej należy składać w Biurze Podawczym Sądu ul. Złotoryjska 40, 59-220 Legnica.

Skargi i wnioski można również wnosić za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat.prezesa@legnica.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Sposób przyjmowania skarg i wniosków

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2017-04-27
Publikacja w dniu:
2017-04-27
Opis zmiany:
b/d